ALGEMENE VOLMACHT

Door middel van een (notariële) volmacht kan een cliënt Vechtstede Bewindvoerders aanwijzen als gevolmachtigde voor het geval hij zelf zijn zaken niet meer kan of wil regelen.